KanserRahatsızlıklar

Mide Kanseri Nasıl Teşhis Edilir? Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Mide Kanseri Nedir?

Mide kanseri
Gastroözofageal bileşke ve mide Yemek borusunun alt ucunun midenin üst kısmıyla birleştiği bölgeye gastroözofageal bileşke denir.

Mide kanseri genellikle mideyi tutan mukus üreten hücrelerde başlar. Bu tip kansere adenokarsinom denir.

Son birkaç on yıldır, mide ana bölümünde (mide gövdesi) kanser oranları dünya çapında düşmektedir.

Aynı dönemde, midenin üst kısmının (kardia) yutma tüpünün (özofagus) alt ucunu karşıladığı bölgedeki kanser çok daha yaygın hale gelmiştir.

Midenin bu bölgesine gastroözofageal bileşke denir.

Kanser Çeşitleri, Belirtileri ve Tedavileri ile ilgili bu yazılarımız ilginizi çekebilir


Mide Kanseri Teşhisi

Mide kanseri
Endoskopi prosedürü, boğazınıza ve özofagusunuza uzun, esnek bir tüpün (endoskop) sokulmasını içerir. Endoskopun ucundaki küçük bir kamera, doktorunuzun yemek borusu, mide ve ince bağırsağınızın (duodenum) başlangıcını incelemesini sağlar.

Gastroözofageal bileşke kanseri ve mide kanserini teşhis etmek için kullanılan testler ve prosedürler şunlardır:

Midenizin içine yerleştirilen küçük bir kamera (üst endoskopi)

Küçük bir kamera içeren ince bir tüp boğazınızı ve karnınızdan içeri geçer. Doktorunuz kanser belirtileri arayabilir. Herhangi bir şüpheli bölge bulunursa, analiz için bir parça doku toplanabilir (biyopsi).

Görüntüleme testleri

Mide kanserine bakmak için kullanılan görüntüleme testleri arasında bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları ve bazen bir baryum yutması olarak adlandırılan özel bir X-ray muayenesi bulunmaktadır.

Kanser ile ilgili bu yazılarımız ilginizi çekebilir:


Gastroözofageal veya Mide Kanserinin Evreleri

Mide kanserinizin evresi doktorunuza hangi tedavilerin sizin için en uygun olduğuna karar vermesine yardımcı olur. Kanser aşamasını belirlemek için kullanılan testler ve prosedürler şunlardır:

Görüntüleme testleri

Testler CT ve pozitron emisyon tomografisini (PET) içerebilir.

Keşif cerrahisi

Doktorunuz, kanserinizin yemek borusu veya midenizin ötesinde, göğsünüzde veya karnında yayıldığına dair işaretler aramak için ameliyat önerebilir. Açıklayıcı cerrahi genellikle laparoskopik olarak yapılır. Bu, cerrahın karın bölgesinde birkaç küçük insizyon yaptığı ve görüntüleri ameliyathanedeki monitöre ileten özel bir kamera yerleştirdiği anlamına gelir.

Durumunuza bağlı olarak diğer evreleme testleri de kullanılabilir.

Kanser Çeşitleri, Belirtileri ve Tedavileri ile ilgili bu yazılarımız ilginizi çekebilir


Mide Kanseri Evreleri

Mide veya yemek borusu adenokarsinomunun evreleri:

 • Evre I. Bu aşamada tümör, yemek borusu veya midenin iç kısmını çizen dokunun üst tabakası ile sınırlıdır. Kanser hücreleri de sınırlı sayıda yakın lenf düğümüne yayılmış olabilir.
 • Evre II. Kanser bu aşamada daha derinlere yayılır, özofagus veya mide duvarının daha derin bir kas tabakasına doğru büyür. Kanser ayrıca lenf düğümlerinin daha fazlasına yayılmış da olabilir.
 • Evre III. Bu aşamada, kanser yemek borusu veya midenin tüm katmanları boyunca büyümüş ve yakın yapılara yayılmış olabilir. Ya da lenf düğümlerine daha fazla yayılan daha küçük bir kanser olabilir.
 • Aşama IV. Bu aşama, kanserin vücudun uzak bölgelerine yayıldığını gösterir.

Mide Kanseri Tedavisi

Gastroözofageal bileşke kanseri veya mide kanserine yönelik tedavi seçenekleriniz kanserinizin evresine, genel sağlığınıza ve tercihlerinize bağlıdır.

Mide Kanserinde Cerrahi Operasyon

Yayılmayan gastroözofageal bileşke kanseri, tümörün bulunduğu yemek borusu veya midenin parçasını çıkarmak için ameliyat gerektirir. Ameliyatın amacı mümkünse tüm kanseri ve sağlıklı bir doku payını kaldırmaktır. Yakındaki lenf düğümleri de genellikle kaldırılır.

Mide gövdesinde kanser için ameliyatın amacı mümkünse tüm mide kanserini ve sağlıklı bir doku payını ortadan kaldırmaktır.

Seçenekler şunları içerir:

Mide astarından erken evre tümörlerin çıkarılması

Mide iç astarı ile sınırlı çok küçük kanserler endoskopik mukozal rezeksiyon adı verilen bir prosedürde endoskopi kullanılarak çıkarılabilir. Endoskop, boğazınızı midenize geçen bir kamera ile aydınlatılmış bir tüpdür. Doktor kanseri çıkarmak için ve mide astarından sağlıklı doku marjı için özel aletler kullanır.

Midenin bir bölümünü çıkarma (subtotal gastrektomi)

Subtotal gastrektomi sırasında, cerrah sadece kanserden etkilenen mide bölümünü temizler.

Tüm midenin çıkarılması (total gastrektomi)

Total gastrektomi, tüm mideyi ve etraftaki bazı dokuları çıkarmayı içerir. Yemek borusu daha sonra sindirim sisteminiz boyunca yiyeceklerin taşınmasına izin vermek için doğrudan ince bağırsağa bağlanır.

Kanser aramak için lenf düğümlerini çıkarmak

Cerrah, kanser hücrelerini aramak için karnınızdaki lenf düğümlerini inceler ve kaldırır.

İşaretleri ve semptomları rahatlatmak için cerrahi operasyon

Midenin bir kısmının çıkarılması, ilerlemiş olan mide kanserli kişilerde büyüyen tümörün belirtilerini ve semptomlarını hafifletebilir. Bu durumda, cerrahi gelişmiş mide kanserini tedavi edemez, ancak sizi daha rahat hale getirebilir.

Cerrahi kanama ve enfeksiyon riski taşır

Midenizin tamamı veya bir kısmı çıkarılmışsa, sindirim problemleri yaşayabilirsiniz.

Mide Kanserinde Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için X-ışınları ve protonlar gibi yüksek güçlü ışınlar kullanır. Enerji ışınları, masa üzerinde uzanırken etrafınızda hareket eden bir makineden gelir.

Gastroözofageal bileşke kanserinde ve ayrıca mide gövdesinin kanserinde, radyasyon terapisi ameliyattan önce (neoadjuvan radyasyon) bir tümörün küçültülmesi için kullanılabilir ve böylece kanserli hücre daha kolay çıkarılabilir. Radyasyon tedavisi, yemek borusu veya midenizin etrafındaki bölgede kalmış olabilecek kanser hücrelerini öldürmek için ameliyattan sonra (adjuvan radyasyon) de kullanılabilir.

Gastroözofageal bileşke kanserinde radyasyon ve kemoterapi genellikle ameliyattan önce genellikle aynı zamanda (kemoradyoterapi) uygulanır.

Radyasyon Tedavisinin Yan Etkileri

Midenize radyasyon tedavisi ishale, hazımsızlığa, mide bulantısına ve kusmaya neden olabilir. Özofagusuza radyasyon tedavisi yutma ve yutma güçlüğüne neden olabilir. Bu yan etkiyi önlemek için, özofagusunuz iyileşene kadar karnınızda küçük bir insizyonla midenize yerleştirilmiş bir besleme tüpü bulundurmanız tavsiye edilebilir.

İleri kanser vakalarında, geniş bir tümörün neden olduğu yan etkileri hafifletmek için radyasyon tedavisi kullanılabilir.

Mide Kanserinde Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasal madde kullanan bir ilaç tedavisidir. Kemoterapi ilaçları vücudunuzun her yerinde dolaşır, midenin ötesine yayılmış olabilecek kanser hücrelerini öldürür.

Kemoterapi ameliyattan önce (neoadjuvan kemoterapi) bir tümörün küçülmesine yardımcı olmak için verilebilir, böylece daha kolay çıkarılabilir. Kemoterapi aynı zamanda vücutta kalabilen herhangi bir kanser hücresini öldürmek için ameliyattan sonra (adjuvan kemoterapi) kullanılır. Kemoterapi genellikle radyasyon tedavisi ile birleştirilir. Kemoterapi, belirtileri ve semptomları hafifletmek için gelişmiş mide kanserli kişilerde tek başına kullanılabilir.

Kemoterapi yan etkileri hangi ilaçların kullanıldığına bağlıdır.

Mide Kanserinde Hedefli İlaç Tedavisi

Hedefe yönelik tedavi, kanser hücreleri içinde spesifik anormalliklere saldıran veya bağışıklık sisteminizi kanser hücrelerini öldürmeye (immünoterapi) yönlendiren ilaçlar kullanır.

Mide kanserini tedavi etmek için kullanılan hedefli ilaçlar şunlardır:

 • Çok fazla HER2 üreten mide kanseri hücreleri için Trastuzumab (Herceptin)
 • Diğer tedavilere yanıt vermeyen gelişmiş mide kanseri için Ramucirumab (Cyramza)
 • Gastrointestinal stromal tümör olarak adlandırılan nadir bir mide kanseri için Imatinib (Gleevec)
 • Gastrointestinal stromal tümörler için Sunitinib (Sutent)
 • Gastrointestinal stromal tümörler için Regorafenib (Stivarga)
 • Gastroözofageal bileşke kanserinin tedavisi için birkaç hedefe yönelik ilaç çalışılmaktadır, ancak bu ilaçlardan sadece ikisi ramucirumab ve trastuzumab – bu kullanım için onaylanmıştır.

Hedefli ilaçlar genellikle standart kemoterapi ilaçlarıyla birlikte kullanılır. Kanser hücrelerinizin testleri, doktorunuza bu tedavilerin sizin için işe yarayıp yaramadığını söyleyebilir.

Mide Kanserinde Destekleyici (Palyatif) Bakım

Palyatif bakım, ciddi bir hastalığın ağrı ve diğer semptomlarından kurtulmaya odaklanan özel tıbbibir bakımdır. Palyatif bakım uzmanları, devam eden bakımınızı tamamlayan ekstra bir destek katmanı sağlamak için siz, aileniz ve diğer doktorlarınızla birlikte çalışır. Palyatif bakım, cerrahi, kemoterapi veya radyasyon terapisi gibi agresif tedaviler sırasında kullanılabilir.

Tüm diğer uygun tedavilerle birlikte palyatif bakım kullanıldığında, kanser olan kişiler daha iyi hissedebilir ve daha uzun yaşayabilir.

Palyatif bakım, doktorlar, hemşireler ve diğer özel eğitimli profesyoneller tarafından sağlanır. Palyatif bakım ekipleri kanserli insanlar ve aileleri için yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakım şekli, aldığınız küratif veya diğer tedavilerin yanında sunulmaktadır.

Mide Kanserinde Potansiyel Gelecek Tedaviler

Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılar, bağışıklık sisteminin gücünü yok etmek için bağışıklık sisteminin gücünü kullanan bir dizi yeni ilacı araştırıyorlar – immünoterapi denen bir yaklaşım. Bu ilaçlar, bağışıklık sisteminin kanser hücrelerine bakteri gibi yabancı işgalcilermiş gibi tepki vermesini sağlamak için karmaşık yollarla çalışır.

Kanser Çeşitleri, Belirtileri ve Tedavileri ile ilgili bu yazılarımız ilginizi çekebilir


Mide Kanseri İle Başa Çıkmak ve Destek

Kanser teşhisi ezici ve korkutucu olabilir. Teşhisinizin ilk şokundan sonra başa çıkmanıza yardımcı olacak görevlere odaklanmanız size yardımcı olabilir.

Örneğin, şunları deneyin:

Bakımınız hakkında karar vermek için yeterli bilgi edinin

Doktorunuza kanserinizin ayrıntılarını sorun – türü, aşaması ve tedavi seçeneklerinizi. Mide kanseri hakkında daha fazla bilgi ve her tedavi seçeneğinin yararları ve risklerini öğrenin.

Diğer kanser mağdurları ile bağlantı kurun

Bölgenizdeki destek grupları hakkında doktorunuza danışın.

Aktif kalın

Kanser teşhisi konmak, zevk aldığınız veya normalde yaptığınız şeyleri yapmayı bırakmak zorunda olduğunuz anlamına gelmez. Severek yaptığınız her şeyi yapmaya devam edin.

Kanser Çeşitleri, Belirtileri ve Tedavileri ile ilgili bu yazılarımız ilginizi çekebilir


Randevunuz İçin Hazırlanın

Eğer sizi endişelendiren belirtileriniz varsa, doktorunuzdan randevu alarak başlayın. Doktorunuz mide probleminiz olabileceğinden şüpheleniyorsanız, gastrointestinal hastalıklarda (gastroenterolog) uzmanlaşmış bir doktora yönlendirilebilirsiniz. Gastroözofageal kavşak kanser veya mide kanseri teşhisi konduğunda, bir kanser uzmanı (onkolog) veya sindirim sistemi üzerinde uzmanlaşmış bir cerraha sevk edilebilirsiniz.

Neler Yapabilirsiniz?

Herhangi bir randevu öncesi kısıtlamalarından haberdar olun. Randevunuza hazırlanırken, diyetinizi kısıtlamak gibi önceden yapmanız gereken bir şeyler olup olmadığını öğrenin.

Randevuyu planladığınız nedenden dolayı alakasız görünebilecek herhangi bir belirtinizi yazın.

Önemli stresler veya son yaşam değişiklikleri de dahil olmak üzere önemli kişisel bilgileri yazın.

Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın.

İşaret ve belirtilerinizi iyileştiren veya kötüleştiren şeylere dikkat edin. Hangi yiyeceklerin, ilaçların veya diğer faktörlerin belirtilerinizi etkilediğini takip edin.

Bir aile üyesi veya arkadaşınızı yanınıza almayı düşünün. Bazen randevu sırasında söylenen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir. Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir.

Doktorunuza Sormak İçin Sorular Hazırlayın

Doktorunuzla geçirdiğiniz süre sınırlıdır, bu yüzden bir soru listesi hazırlamak sizin için faydalı olabilir.

Mide kanseri için doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular şunlardır:

 • Ne tür bir mide kanserine sahibim?
 • Mide kanserim ne kadar ilerlemiş?
 • Başka hangi testlere ihtiyacım var?
 • Tedavi seçeneklerim nelerdir?
 • Tedaviler ne kadar başarılı?
 • Her seçeneğin yararları ve riskleri nelerdir?
 • Benim için en iyi olduğunu düşündüğünüz bir seçenek var mı?
 • Tedavi hayatımı nasıl etkiler? Çalışmaya devam edebilir miyim?
 • İkinci bir görüş mü almalıyım?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu