BeslenmeBitkiler

Curcumin (Zerdeçal Etken Maddesi) Araştırma Sonuçları

Curcumin (Zerdeçal etken maddesi) Araştırmaları; Prostat Kanseri, Alzheimer, Kemoterapi, Kanser Metastazları, Diyabet, Ülser, Hepatit B, Enfeksiyon Hastalıkları, Antimikrobiyal, Sperm, Katarakt Sorunu, Stres ve Safra sorunları için yapılan akademik çalışmalar…


Curcumin ve Kanser

curcumin ve hücrelere etkisiAsırlık bitkinin canlı hücreler ve yaşlılarda kanserle savaşı;

Çok çeşitli iltihapların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan zerdeçaldan elde edilen curcuminin üzerinde yapılan bilimsel çalışmalar neticelenmektedir. Curcuminin hücre yapısının düzenlenmesine yardımcı olarak, hücre parçalanmasını engellemesi ve negatif hücre sinyallerine engel olması nedeni ile metastaza karşı olumlu etkileri klinik çalışmalarda gösterilmiştir.

Curcumin aktivitesinin lösemi-lenfoma, gastrointestinal sistem kanserleri, genitoüriner sistem kanserleri, meme kanseri, yumurtalık kanseri, baş-boyun kanseri, akciğer kanseri, melanom, nörolojik kanserler de etkili olduğu yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılmıştır.

Çalışma:  Preatha Anand.,Chitra Sundorom.,Sonio Jhuroni.,Ajaikumar B.,Bharat B.Aggarwal,in cancer letters. 2008,vol;267 

Curcumin ve Zerdeçal konulu yazılar


Egzotik Bir Baharat Olan Curcumin’nin Anti-kanser, İlaç Etkisi

Curcumin zerdeçal baharatGeleneksel kemoterapide oluşan yan etkilerin bitkilerdeki bazı fito kimyasallar tarafından önlenebileceği bu çalışmalarda gösterilmiştir.

Faz 1 klinik çalışmalarında zerdeçaldan elde edilen curcuminin gelecek için faydalı ve güvenli olduğu özellikle hücre döngüsünün bozulduğu kanser türlerinde iyileştirici rol oynadığı saptanmıştır. Bu faz çalışmalarında curcuminin insanlarda oluşan çeşitli hastalıklara karşı terapötik etki (iyileştirici tedavi) göstermiştir. Kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, artrit ve nörolojik hastalıklarda curcuminin çok yararlı olduğu saptanmıştır.

Curcumin tek başına veya kombine edildiğinde fizyolojik hücre ölümünü (apoptosis) engellediği ve hücre yapısının fizyolojik özelliklerini korumasını sağladığı, yararlı olduğu tespit edilmiştir.

Curcumin ilk inceleme sonuçlarına göre gastrointestinal sistem ve kolerektal kanserlerde anlamlı etkinlik göstermiştir.

Çalışma:  Gaurısankar Sa.,Tanya Das.,Shuvamay Bonerjee.,Division of Molekuler Medicine,Bose İnstıtute Ameen Journal Medicine Sciences,2010,vol;3


Zerdeçalın Prostat Kanseri Üzerinde ki Etkisi

Sitotoksik Etkisinden ve Protein Profilinden Yararlanılarak;

Curcumin prostat kanseriZerdeçalın kuru tozu etilasetat ile ekstre edilerek elde edilen ekstre metastatik prostat kanseri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Zerdeçal ekstresinin proteimik profili ve sitotoksik etkisi ile DNA üzerinde protein düzeyini sağlayarak ve proteinlerin hücreler üzerindeki kontrolsuz bölünmesini engelleyerek prostat kanserinde tedavi edici etkisi olduğu saptanmıştır.

Çalışma:  KurapatiV.K.Rao.,Nawsal M.Boukli.,Thangavel Samikkanu.,Luıs A.Cobano.College of Medicine Florida İnternational Üniversity Miami,Florida 33199.,USA Open proteimi Joutnal.2011


Boyun Skuamöz Hücreli Kanser

Zerdeçaldan elde edilen curcuminin anti-kanser etkisi;

Baş-boyun skuamöz hücreli karsinom dünya çapında en sık görülen 6. kanser tipidir.Tedavisi; cerrahi,platin bazlı kemoterapi ve radyosyon onkolojisidir.Bu tedavi yöntemlerinin hastalar üzerinde hem ruhsal, hem fiziksel yıpratıcı yan etkilerinin yanı sıra yeni hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır.

Bu aşamada curcuminin vitro ve in vivo çalışmalarda bu tür kanserlerde oluşan tüm bu kötü etkileri azalttığı hatta bazı vakalarda tamamen ortadan kaldırdığı gösterilmiştir.Ayrıca yüksek oranda tedavi edici etkiside saptanmıştır.

Çalışma:  Available By; Wilkan R.,Veena M.S.,Wang M.B., Srivatsan E.S., Moleculer cancer (mol. cancer) 2011 Feb.07 vol;10 Journal article,Biomed central.


Curcumin ve Alzheimer

Curcuminoitlerin hafıza güçlendirici ve asetilkolinesteraz (AChE) inhibitörü aktivitesi;

Curcumin ve AlzheimerZerdeçalın Alzheimer hastalığına faydalı olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada curcumin ve curcuminoitlerin asetilkolinesteraz(AChE) enzimini inhibe edici ve hafızayı(bellek) artırıcı etkisi araştırılmıştır.

AChE inhibitör aktivitesinin invitro ve in vivo çalışmalardaki model sıçanlarda hafızayı artırıcı etkisi Morris su labirenti testi ile denenmiştir. Curcuminoitlerin AChE inhibitör etkisinin olduğu ve hafızayı artırıcı özelliğinin bulunduğu saptanmıştır. Sonuç olarak zerdeçaldan elde edilen curcumin ve curcuminotlerin Alzheimer tedavisinde yararlı olabileceği açıklanmıştır.

Çalışma:  Tauqeer Ahmed., Anwarrul Hassan.,Gilani, İn Pharmacology, Biochemistry and Behavior.,2009,91 (4)

Curcumin ve Türevlerinin Alzheimer Aktivitesi

Beta-amiloid ile indüklenen oksidatif stres, Alzheimer hastalığındaki nöronal hücre ölümünün güçlü bir nedenidir. Zerdeçal içerdiği üç farklı curcumin analoğunun antioksidan aktivitesi ile hücreleri beta- amiloid etkisinden koruyarak Alzheimer hastalığının önlenmesinde yararlı olarak kullanılabileceği açıklanmıştır.

Çalışma:  Kım D.,Park S.,Kım J., Neuroscience Letters, 2001,303;57-61


Curcuma Longa Ekstresinin Antioksidan, Anti-inflamatuar, Hipoglisemik ve Lipit Düşürücü Etkilerinin Araştırılması;

Bu çalışmada zerdeçal ekstresinin antienflamatuar, antioksidan, hipoglisemik ve lipit düşürücü etkileri araştırılmıştır.

Curcumin ve diyabetYüksek yağ diyeti ile indüklenmiş canlı denekler iki gruba ayrılmış ve bu gruplardan birine belirlenmiş dozlarda ekstre verilmiştir.Ekstre verilen grupta zerdeçalın antioksidan aktivitesinden kaynaklanan yüksek radikal süpürücü etkisi ile LDL’nin oksidasyonuna ve fruktozun neden olduğu glikasyona karşı güçlü bir inhibitör etki göstermiştir. Sonuç olarak zerdeçal ekstresi kuvvetli antioksidan aktivitesi sayesinde glukasyonu önlediği, LDL’ yi düşürdüğü dolayısıyla atheroskleroz riskini azalttığı açıklanmıştır.

Çalışma:  S. Kubra.,I.Rattah.,Rao L.,Jagon Mohan., ‘Journal of food science’ Aug 2010 vol 75


Curcumin ve Curcuminoit Üzerinde Antioksidan Etki Çalışmaları

Curcumin curcuminoitDoğal bir polifenol olan curcuminin antioksidan etkileri insan kırmızı kan hücreleri ve membranlarında test edilmiştir. Sonuç olarak curcuminin oksidatif hasarı engelleyerek yarar sağladığı gözlemlenmiştir.

Çalışma:  Grinberg L.N., Shalev O.,Tonnesen H.H.,Rachmilewitz E.A., ‘İnternational Journal of Pharmaceutics ‘ 1996,132; 251-257


İnsan Kanser Hücreleri Üzerinde Curcumin ve Kateşinin Sinerjik Etkisi

Curcumin ve kanserBu çalışmada zerdeçal köklerinden elde edilen curcumin ve yeşil çaydan elde edilen polifenolik bir bileşik olan kateşin birlikte kullanılmıştır. Curcumin ve kateşinin sinerjik antikanser etkisi ile kolon kanseri, larenks (gırtlak), hücreleri üzerindeki kanser hücrelerinin büyümesi engellenmiştir. Daha sonra bu etkinin curcuminin DNA bozulumunu ve parçalanmasını engelleyerek gösterdiği açıklanmıştır.

Çalışma: Manikanda,R.,Beulaja M.,Sellamuthu S.,Dinesh D.,Probhu D.,Babu G., Microscopy Research and Technique., Feb . 2012,Vol;75


Curcuminin Antioksidan ve Anti-tümör Etkilerinin Araştırılması

Curcumin anti-timörZerdeçaldan elde edilen curcumin üzerindeki klinik çalışmalarda antioksidan ve antitümör aktivite tespit edilmiştir. Bu etkilere dayanarak insan kanser hücreleri üzerinde yapılan deneylerde curcuminin kolon kanseri hücrelerinin yayılmasını ve çoğalmasını engellediği saptanmış ve onaylanmıştır.

Çalışma:  Valentina Basile., Erika Ferrari., Sandra Lazzori.,Silvia Belluti.,Carol İmbriana., İn Biochemical Pharmacology., 2009 , 78(10)


Curcumin ve lösemiCurcumin İnsan Lösemi Hücreleri Üzerine Antikanser Etkisi

Yapılan tüm klinik çalışmalarda curcuminin özellikle lösemi hücrelerinde gelecek vaat eden doğal bir antikanser ajanı olarak onaylanmıştır. Curcuminin bu hücrelerin çoğalmasını önleyerek ölüm riskini azalttığı tespit edilmiştir.

Çalışma:  Jie Chen., Guiying Wang.,Libing Wang.,Jiohang Kang., İn European Journal of Pharmaceutical Sciences, 2010,41(2)., Department of Hematology.


İnsan Kondrasarkom ( yumuşak doku tümörü) Hücrelerinde Curcuminin Antikanser Aktivitesi

Curcumin anti-kanserBu çalışmada insan kondrosarkom hücrelerinde (kıkırdak yumuşak doku tümörü) curcuminin antikanser etkileri araştırılmıştır. Değişik hayvanlara 21 gün süreyle curcumin ekstresi verilmiş ve sonuçları araştırılmıştır. Toplanan veriler incelendiğinde tümör hacminin % 60 azaldığı görülmüştür.

Kandrosarkom kemoterapiye cevap vermeyen kötü pragnozlu bir yumuşak doku tümörü olarak bilinir. Dolayısıyla bu çalışma sonucunda curcumin, kandrosarkom tedavisinde yeni bir antikanser ajan olarak onaylanmıştır.

Çalışma:  Hsiang-ping Lee.,Te-Mao Li., Jung- Ying Tsao.,Yi-C hın Fang., İn İnternatıonal İmmunopharmacology. June 2012, 13(2)


Curcuma Longa Ekstresinin Kolagog Aktivitesi

Curcumin safra kesesiKolagog aktivite hem uçucu yağ hem de pigmentin safra salgılanmasını uyarmasına bağlanmaktadır.

Sodyum curcuminatın köpeklerde 24 mg/kg dozda i.v uygulandığında kan basıncı ve solunumda hissedilir bir rahatsızlık oluşturmadan, safra akış oranını iki katına çıkarmıştır. Kolagog etkisinin yanı sıra curcuminatın safra kesesi kasının kasılmalarını uyardığı yani safra kesesinin boşaltılmasını sağladığı kaydedilmiştir.Bu maddenin toksisitesi de çok düşüktür.

Çalışma:  Watt.J.M. Mrdicanal and poisonous Plants of Southerm and Eastern Africa Eand S.Livingstne LTD. Edinburg and London 1962


Curcuma Longa Tozunun Anti-inflamatuar Etkisi

Curcumin anti-inflamatuar

Antienflamatuar ajan olarak toz haline getirilip öğütülmüş curcuma longa ıhlamur ile kombine edilerek kulanılmıştır.Çeşitli canlı deneklerde antienflamatuar aktivite kontrol edilmiştir ve saptanan antienflamatuar etkinin karregenan ödeminde kortizon kadar güçlü olduğu vurgulanmıştır.

Çalışma:  Mills S. Bone k., Principles and Practice of Phytoterapy modern herbal medicine, from British Library 2000, 569-580


Curcuminin Koroner Arter Düz Kas Hücreleri ve Fagositler Üzerine Anti-inflamatuar Etkisi

Curcumin arterKoroner stent uygulamasının majör komplikasyonu restenozdur (tekrar tıkanma) ve buna sıklıkla düz kas hücre çoğalması ve enflamatuar reaksiyonları devam eder. Curcumin antienflamatuar ve antiproliferatif özelliklere sahip olduğundan stent restenozunu azaltacağı öngörülmüştür.Bunu doğrulamak için curcumin salınımlı PLLA (poli 1 laktik asit) filmleri olan curcumin poli 1 laktik asit (C-PLLA) üretilmiş,antienflamatuar ve antiproliferatif özellikleri insan koroner arter düz kas hücre kültürü sistemlerinde peritonal fagosit kullanılarak test edilmiştir. Curcumin ilavesinin C-PLLA filmleri üzerinde fagosit toplanmasını ve aktivasyonunu düşürdüğü görülmüştür. Curcumin antioksidan, antienflamatuar ve antiproliferatif faktörlerin etkilerini arttırmıştır.

Sonuçta, curcumin bu etkisini mitojen ile aktive edilmiş protein kinaz yolağı ile göstererek hücre fonksiyonunu ve genlerini düzenlediği şeklinde açıklanmıştır.

Çalışma:  Nyugen K.T.,Shaıkh N., Shukla K.P.,Su S.H.,Eberhart C.,Tang L., ‘ molecular responses of vascular smooth muscle cells and phagocytes to curcumineluting bioresorbable stent materials’ Biomaterials 2004, 25 5333-5346


Curcuma Longa Ekstresinin Plazma Glugozu ve İnsülin Üzerine Etkisinin Araştırılması;

curcumin diyabet14 sağlıklı gönüllü insan (7 erkek,7 kadın) üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Oral yoldan 6 g. curcuma longa ekstresi belirli günlerde verilmiş ve belirli zaman aralıklarında insülin düzeyleri kontrol edilmiştir. Curcuma longa ekstresi verilen bu insan gruplarında tokluk insülin düzeylerinin artmış olduğu gözlemlenmiştir. Bunun sonucu olarak C.LONGA EKSTRESİNİN İNSANLARDA İNSÜLİN SALINIMI ÜZERİNE OLUMLU ETKİLERİNİN OLDUĞU BİLİMSEL OLARAK AÇIKLANMIŞTIR.

Çalışma:  Wickenberg J.,İngemansson SL.,Hlebowicz D., ‘ Nutrıtıon Journal ‘ (Nutr. J.) oct.2010,12, ISSN ;1475-2891


Curcuma Longa Ekstresinin Hepatit B Virüsü Üzerine Etkilerinin Araştırılması;

Curcumin hepatit bSulu ekstresi hazırlanan curcuma longa ‘nın HBV genomları ihtiva eden hücreler üzerinde Hep G HBV replikasyonuna karşı antiviral aktivitesi üzerinden analiz edilmiştir. Ekstrenin bu hücreler üzerinde Hep G ve Hbs AG salgılanmasını bastırarak, HBV replikasyonunu inhibe etmiş ve HBV üretimini bu yolla bastırması nedeni ile HBV RNA düzeylerini normal seviyelere getirmiştir. Ayrıca curcuma longa ekstresi karaciğer hücreleri üzerinde herhangi bir toksik etki yaratmamıştır. Bu veriler curcuma longa ekstresinin P53 protein seviyesini artırarak HBV replikasyonu bastırmış ve HBV enfeksiyonunun sebep olduğu karaciğer hastalarında güvenli bir şekilde kullanılabileceği açıklanmıştır.

Çalışma:  Hye Jin Kim., Hwa Seungyoo.,Yin Kim.,Mijee Kim.,Yaungsoo Kim.Jeang Keun ahn., ‘ In Journal of Etnopharmacy ‘ 2009.124(2)


Dietinil-trozamin ile İndüklenerek Karaciğer Enflamasyonu ve Hiperplazisi Oluşturulan Sıçanlarda Curcuminin Etkisinin Araştırılması;

Curcumin karaciğerBu çalışmada sıçanlara 200 mg/kg ve 600 mg/kg dozlarda oral olarak verilen curcuminin , dietinil-trozamin ile indüklenen karaciğer enflamasyonu ve hiperplazisinde etkin bir biçimde baskılama yaptığı histopatolojik muayene ile kanıtlanmıştır.İnsan hepatoselüler karsinomasının gelişiminin ağırlıklı olarak virüs, bakteri ve kimyasal kaynaklı olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre insan hepatosellüler karsinomasının önlenmesinde CURCUMİNİN GÜÇLÜ BİR ROLÜ OLDUĞUNU ORTAYA KOYMUŞTUR.

Çalışma: Chuang S.,Cheng A.,Kuo J., ‘ Food and Chemical Toxicology ‘ 2000 , 38 ; 991-995


Diyabetik Olmayan ve Streptozotosin ile Diyabetik Yapılan Sıçanlarda Curcumin Aktivitesi Araştırılması;

Curcumin diyabet etkisiStreptozotozin ile indüklenen sıçanlarda bis curcumin oksavanadyum kompleksi (BCOV) ‘nin kan glikoz düzeyleri, serum lipid düzeyleri, kan basıncı ve vasküler cevaplılık üzerine etkileri araştırılmış ve vanadil sülfatla kıyaslanmıştır. Sonuç olarak bu çalışma; BCOV’nin antidiyabetik ve hipolipidemik etkinliği ve diyabet ile bağlantılı kardiovasküler komplikasyonları düzelttiğini ortaya koymuştur.

Çalışma: Majithıya J.B., Balaraman R.,Gırıdhar R.,Yadav M.R., ‘Journal of Trace Elements in Medicine and Biology’ 2005, 18; 211-217


Curcumin İnhibitör Etkisinin NF-kB Aktivitesine ve Deneysel Steatohepatitte Etkisinin Fareler Üzerinde Araştırılması;

Curcumin kanserOksidatif stres,alkolle ilişkisi bulunmayan steatohepatitin belirleyici bir niteliği iken,oksidatif stres ve enflamatuar birikimi arasındaki bağlantı ispat edilmeye ihtiyaç duyulmaktadır. NF-kB nin ve enflamatuar birikimdeki rolü deneysel steatohepatitte analiz edilmiştir. Fareler metionin ve kolin yetersizliği (MCY) oluşturacak şekilde beslenmiş ve curcumin içeren ve içermeyen kontrollu diyetler 4 hafta boyunca verilmiştir. Curcumin+MCY diyeti ile indüklenmiş deneysel steatohepatitteki hepatit enflamasyonunun şiddetini hafifletmiştir.

Çalışma: Leclercq A.,Farrell G.C.,Sempoux C.,Pen A.,HorsmansY., ‘Curcumin inhibits NF-kB actıvation and reducedthe severity of experimental steatohepatitis in mice ‘ Journal of Hepatology 2004, 41


Curcuma Longa Ekstresinin Anti-inflamatuar Ajanlara Karşı Potansiyel Terapötik Aktivitesi;

Curcumin inflamasyonSon yıllarda yapılan çalışmalarda antienflamatuar aktivitenin curcuminden(diferuloilmetan) dolayı oluştuğu bilinmektedir. Enflamasyon süreçlerinin; nörodejeneratif, kardiyovasküler, pulmoner, otoimmün, metabolik ve neoplastik hastalıkları içeren çoğu kronik rahatsızlıklarda iltihabi olayları etkin olarak gerilettiği gösterilmiştir.

Çalışma: Aggarwal,B.B.,Harikumar,K.B. Potential therapeutic effects of curcumin, the anti-inflamatory agent,The Internatıonal Journal of Biochemistry & Cell Biology ,2009 ,41;40-59


Curcuminin Oksidatif Stres Önleyici Etkisi

Curcumin stresYaygın kullanılan bir baharat ve gıda boyası olan curcuminin in vitro ve in vivo olarak antienflamatuar,antitümör ve güçlü antioksidan özellikler taşıdığı yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Yapılan bir çalışma curcuminin vasküler endotelyal hücrelerdeki hem-oksijenaz 1 (HO-1) aktivitesini artırdığı ve oksidatif strese karşı hücre korunmasında önemli rolü olan HO-1 in güçlü bir indükleyicisi olduğunu göstermektedir.

Çalışma: Motterlini R., Foresti R., Bassı R.,Green C., ‘ Free Radikal Biology & Medicine’ 2000, vol 28 no 8


Curcuminin Sıçanlarda İn-vivo Olarak Galaktozemik Katarakt Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması;

Curcumin kataraktYapılan çalışmalar, curcuma longa’ da bulunan curcuminin,organ kültüründe 4-hidroksinonenal ile indüklenen lens opaklaşmasını azalttığını ortaya koymuştur. Oksidatif stresle galaktozemik katarakt oluşum mekanizması arasında bir ilişki vardır.Gıda ile alınan curcuminin,sıçanlarda in vivo olarak galaktozemik kataraktı azaltıp azaltmayacağı üzerine çalışma yapılmıştır. Curcumin destekli galaktoz diyeti ile beslenen hayvanların lenslerinin sadece galaktoz alan gruba göre daha temiz olduğu görülmüştür.Galaktoz ile beslenen sıçanların lens epitelinde apoptosis (hücre ölümü) meydana gelirken Curcumin destekli galaktoz diyeti ile beslenen sıçanlarda ise apoptosis çok azalmıştır.

Bu sonuçlar gıdalarla bile düşük miktarlarda curcumin alımının sıçanlarda galaktozemik katarakt oluşumunu engellediğini ve curcuminin lens epitel hücrelerinde galaktoz ile indüklenmiş apoptosis seviyelerini düşürebileceği gösterilmiştir.

Çalışma: Pandya U.,Chandra A., Awasthi S., ‘ Nutrition Research ‘ 2000, vol,20 no;4


In vitro Çalışmalarda Curcuma Longa Ekstresinin Sperm Etkinleştirme Çalışmaları;

Curcumin sperm74 infertil (kısır) hasta sperm parametrelerine göre iki gruba ayrıldı. Ayrıca normal kontrol grubu da bu gruplara katıldı. Belirli dozlarda bu iki gruba curcuma ekstresi verildi,belirli aralıklarla spermler 37 derecede 30 dakika süreyle inkübe edildi. Sperm konsantrasyonu, motilite, sınıflarda aktivite, progresif motilite, normal morfoloji ve aglütinasyon değerlendirildi. Her iki tedavi grubu için sperm parametreleri kontrol grubuna göre çok daha iyi çıktı. Üremeye yardımcı tekniklerde farmasötik amaçlar için kulanılan curcuma longa ekstresinin standardizasyon için ideal olduğu söylenmiştir.

Çalışma: Muhammad Baqir M.R., ‘Journal of Medical Sciences ‘2011, VOL; 9


Antimikrobiyal Aktivite ve Turmeric (Etanollü Ekstresi)

Curcumin anti-mikropCurcuma longa bitki özlerinin etanollü ekstresi antimikrobiyal mikroorganizmalara karşı değerlendirildi. Escherischia coli, Staphylococcus aureus, Saccharomyces grubu Aspergillus oryzae ve Fungi eukaryotes bakteri ve mantarları üzerinde zerdeçal özü yüksek antimikrobiyal ve antifungal aktiviteye sahip olduğu açıklanmıştır.

Çalışma: Falco,AS.,Martinez,WJ.,Revista Venezolana de cienciay tecnologia de Alimentos 2(1) Valencia asociacion RVCTA, ‘Journal Article’ 2011 ,85-93


Curcumin idrar yoluCurcuma Longa 3 Farklı Yumru Üzerinden Diyabetlilerde Anti-mikrobiyal Aktivitesi (İYE)

Değişik solventlerle hazırlanmış curcuma longa ekstresi 37 derecede 24 saat boyunca inkübe edilmiş ve diyabetik patojenler üzerinde özellikle idrar yolu enfeksiyonu oluşturan bakteriler üzerinde antibiyotik gibi davranarak antimikrobiyal aktivite göstermiştir.

Çalışma: Saleem, Mehvish.,Daniel,Betty.,Murli,K., ‘İnternational Journal of Pharmacy,Phanma Ceutical Sciences ‘ oct.2011 Vol;3 Issue 4


Curcuminin farklı sıçan organları üzerindeki deneylerde sodyum arsenitin yol açtığı oksidatif hasarı ve lipit peroksidasyonunu iyileştirme etkisi;

Curcumin lipidCurcumin değişik sıçan organlarında sodyum arsenit kaynaklı oksidatif hasar ve lipid peroksidasyonu düzeltici etkisi araştırılmıştır.

Hayvanlar dört gruba ayrılmış ve ilk grup kontrol grubu olarak kullanılmıştır. 2.,3. ve 4. gruplara sırası ile oral olarak 30 gün boyunca curcumin (15 mg/kg), sodyum arsenit ( 5 mg/kg) ve sodyum arsenitle birlikte curcumin verilmiştir. Sonuçta sodyum arsenitin tek başına plazma,karaciğer, böbrek, akciğer, testisler ve beyinde thiobarbitürk asit-reaktif maddelerini (TBARM) artırdığı görülmüştür.Plazma ve dokulardaki sülfhidril gruplarının içeriği (SH grupları) ve glutatyon-S-transferaz, süperoksit dismutaz ve katalaz (antioksidan enzimler) aktiviteleri kontrol gruplarına kıyasla belirgin derecede azalmıştır. Curcumin ile tek başına tedavi TBARM seviyelerini azaltırken SH – gruplarının seviyeleri ve antioksidan enzim aktiviteleri ise artmıştır. Sodyum arsenitle birlikte curcumin verilen grupta TBARM seviyeleri azalmış ve SH – gruplarının düzeyleri ile antıoksidan enzim aktiviteleride az miktarda düşmüştür.

Sonuçlar kontrol grubuna kıyasla , sodyum arsenitle muamelenin vücut ağırlığını azalttığını ve karaciğer ağırlığını artırdığını göstermiştir. Sodyum arsenitle birlikte verilen curcumini bile onun toksik etkilerini azaltmıştır.

Çalışma: El-Demerdash F.M.,Yousef M.,Radwan,F.M.E., ‘ Food andChemical Toxicology ‘ 2009, 47; 249-254


Sıçanlarda kadmiyuma bağlı olarak oluşan karaciğer oksidatif hasarı ve lipid peroksidasyonuna curcuminin etkisinin araştırılması;

Oral yolla curcumin ön tedavinin (günde 50 mg/kg ve 3 günlük tedavi uygulanmıştır) akut hayvan deneylerinde karaciğer oksidatif hasarında ve kadmiyum (Cd) klorür uygulamasının (0.025 mmol/kg sıçanlara ve 0.03 mmol/kg farelere, s.c., son curcumin uygulamasından 1 saat sonra ) etkileri araştırılmıştır. Sıçanlarda cd ile indüklenen lipid peroksidasyonu seviyesi belirgin bir şekilde curcumin ön tedavisi ile düşürülmüştür.Farelerde de cd ile indüklenen lipid peroksidasyonu ,curcumin tedavisi ile ortadan kalkmıştır.

Çalışma: Eybl V., Kotyzova D., Bludovska M., ‘ Toxicology letters ‘ 2004, 151; 79-85


Reaktif oksijen türevlerinin neden olduğu indometazin ile indüklenen gastrik ülser oluşumu ve bunun üzerine curcuminin gastroprotektif etkisinin araştırılması;

Curcumin ülserCurcumin doza bağlı olarak indometazin ile indüklenen gastrik lezyonları bloke etmekte ve 25 mg /kg dozda %82 koruma sağlamaktadır. Reaktif oksijen türevlerinin neden olduğu indometazin ile indüklenmiş oksidatif hasarın curcumin tarafından önlendiği görülmüştür. Curcumin konsantrasyona bağlı olarak peroksidazı önlemiş, peroksidazın uygun substratı olan oksidasyon için gerekli H2O2 yi tüketip, böylece indometazin oksidasyonunu bloke eder. Curcuminin indometazin ile peroksidaz inaktivasyonunu önleyerek H2O2 ve türevlerini uzaklaştırarak gastrik hasarı önlediği açıklanmıştır.

Çalışma: Chattopadhyay I., Bandyopadhyay U.,Bıswas K.,Maıty P.,Banerjee R.K., ‘ Free Radical Bology & Medicine ‘ 2006 ,40; 1397-1408

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu