RahatsızlıklarKanser

Kemoterapi ve Alternatif Kanser Tedavileri Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Bütünleştirici kanser tedavileri – kemoterapi tedavisini daha geniş bir tedavi rejiminin parçası olarak kullanmak – semptomlar ve yan etkilerle başa çıkmak için tıbbi tedavilerin ve tamamlayıcı tedavilerin birleşimidir. Atlanta Gelişmiş Tıp Merkezi’nin başkanı Dr. Jonathan Stegall, hareketin en önde gelen sağlık profesyonelleri arasında yer alır.

Kemoterapi konulu yazılar


Kemoterapi İle İlgili Gerçekler

  • Bazı kanserler kemoterapiye yanıt verirken, bazıları vermez.
  • Kemoterapi, hem modern tıbbın hem de doğal tıbbın en iyi yönlerinden oluşan çok daha büyük bir tedavi rejiminin bir parçası olarak uygulanabilir.
  • Bazı hastalar da kemoterapi yan etkileri oldukça şiddetli geçer.
  • Kemoterapi için sağkalım oranları genellikle yanlış sıralanır.
  • Uygun bağlamda kullanılan kemoterapi çok değerli bir araç olabilir.

Bazı hastalar tam doz kemoterapiden oldukça zarar görür ve yan etkileri şiddetli yaşarlar. Saç dökülmesi, kusma, ishal ve dehidratasyon en yaygın yan etkilerdir.

Kemoterapi kanser tedavisi

Laboratuar testlerinde, bağışıklık sisteminde beyaz kan hücrelerinin işlevlerini sık sık yapmadıklarını ve enfeksiyonlara neden olduklarını göstermiştir. Elektrolitler genellikle dengede değildi. Böbrekler ve karaciğer – detoksifikasyondan sorumlu iki ana organ – rutin olarak azalmış işlevsellik gösterdi.                          

Ek olarak, kemoterapi alan hastalar sıklıkla depresyon ve endişeden muzdariplerdir. Hatta bu yan etkilere dayanamayıp intihar edenler bile vardır. Bu süreçte önemli olan şeylerden biri ise destekleyici bir ailenin her zaman hastanın yanında olmasıdır. 

Size kemoterapinin belgelenmiş kanser öldürücü etkilerinden faydalanabileceğinizi söylesem ne düşünürdünüz?

Eğer düşünceniz; “Kemoterapi ile hiçbir ilgim yok, çünkü zehirlidir” ise, kemoterapiyi bir araç olarak görmeye başlamalısınız. Tıpkı bir çekiç iyi kullanmak  (bir ev inşa etmek için çivi çakmak) veya kötü kullanmak gibi (birinin başına çekiçle vurmak), kemoterapi  iyi şekilde veya kötü şekilde kullanılabilir.

Daha dramatik bir örnek bir tabancadır. Bir polis elinde ki silahı bizi korumak için kullanabilir, oysa aynı silah bir suçlunun elinde cinayet aracı olarak kullanılabilir. Uygun bağlamda kullanılan kemoterapi çok değerli bir araç olabilir. Birçok durumda kemoterapinin hastaları iyileştirmek için gerekli bir araç olduğu düşünülür.

Kemoterapinin, kanserli hücrelerde kanser üretimini etkileyerek kanserli hücreleri öldürdüğünü  biliyoruz. Kemoterapi aynı şeyi sağlıklı hücrelere de yapabilir.

Öyleyse kemoterapiyi yalnızca kanserli hücreleri hedeflemesini nasıl yönetiriz?

Araştırmalar, kanser hücrelerinin yüzeylerinde normal hücrelere kıyasla daha fazla insülin reseptörüne sahip olduklarını göstermiştir ve bu fenomeni insülin potansiyelli terapi (IPT) olarak bilinen bir yaklaşımla kullanabiliriz.

IPT, 1940’lı yıllarda Meksika’da Dr. Donato Perez Garcia tarafından ilk kez kullanılan bir yöntemdir ve küçük bir grup ileri görüşlü doktor tarafından kullanılmaktadır. IPT, hastanın kan şekerini, kanser hücrelerinin “gıda” için çok istekli olduğu hissedilen noktaya indirgemek için insülinin verilen bir tedavi yöntemidir. Bu nokta, Dr. Garcia’nın terapötik anı olarak adlandırılmıştır. Bu noktaya stratejik olarak birkaç farklı kemoterapi ajanı verilir.

Kemoterapi

Kullanılan dozlar, geleneksel onkolojide kullanılan yüksek dozların tipik olarak %10-15’idir. Kanser hücrelerine daha iyi hedef alındığından daha az doza ihtiyaç duyulur. Bu daha düşük dozlar nedeniyle, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi yan etkilerin görülme sıklığını büyük ölçüde azaltırken (genellikle haftada iki kez) tedavi de daha sık uygulanabilir.

Fakat ne yazık ki, günümüzde IPT ve geleneksel yöntemi karşılaştıran etkili bir çalışma henüz yok.

Siz veya sevdiğiniz birine kanserle teşhisi konulduysa, kemoterapiyi düşünmenizi tavsiye ederim, bunun hem iyi hem de kötü yollarla kullanılabilecek güçlü bir araç olduğunu aklınızda bulundurun. Hem modern tıbbın hem de doğal tıbbın en iyi yönlerini içeren çok daha büyük bir tedavi yöntemiyle kemoterapi uygulanması daha iyi sonuçların alınmasını destekleyecektir.


Kemoterapi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Her tedavinin potansiyel risk faktörleri ve faydaları vardır. Günümüzde kanser tedavilerinin en korkulanı kemoterapidir.

Kemoterapi alan hastaların daha sonra ki yaşam kaliteleri büyük ölçüde azalıyor. Zayıflık, yorgunluk, saç dökülmesi, mide bulantısı, kusma ve ishal kemoterapi ile ilişkilendirdiğimiz yan etkilerden sadece birkaçıdır. Birçok hasta kemoterapi almak istemediklerini söylüyor çünkü zehirli bir tedavi yöntemi olduğunu düşünüyor. Bilinen kanser öldürme özelliklerine rağmen, kötü algı, iyiden daha ağır basmaktadır.

2016’da yapılan bir çalışma, kemoterapi yan etkilerini nasıl gördüklerini belirlemek için kanser doktorlarını sorguladı. Sinir ağrısı, bulantı, kusma ve yorgunluk en rahatsız edici yan etkiler olarak kabul edildi. İlginç bir şekilde, aynı onkologlar saç kaybının en kabul edilebilir yan etki olduğunu söylediler.

Kemoterapi yan etkileri ile ilgili hastanın tutumu, yan etkilerin oluşumunu etkiler mi?

İlk kez kemoterapi yapılan hastaların ele alındığı bir 2013 çalışması, ilk kez kemoterapi tedavisi alan hastalarda tedavi öncesi yorgunluk, depresyon, bulantı ve iştahsızlık için beklentileri araştırıldı. Yan etkilerin ortaya çıkması ve ciddiyeti ölçüldü ve çalışma, tedavi öncesi beklentiler ile bulantı, üzüntü ve iştahsızlık gibi semptomların tedavi sonrası raporları arasında doğrudan ilişkili olduğunu buldu.

kemoterapi alan hastalar

Diğer bir deyişle, kemoterapiden daha fazla yan etki yaşayacağını bekleyen hastalarda daha fazla yan etki oldu. Bu, zihin-beden tıbbı perspektifinden çok etkileyicidir ve tutumlarımızın ve inançlarımızın tedavi sonuçlarını nasıl etkileyebileceğini göstermektedir.

Çoğu kanser hastası için kemoterapi alıp alamayacağına dair karar, teşhis ve tedavi amaçlarıyla ilgili olarak doktorlarıyla kapsamlı bir görüşme yapılarak belirlenir. Bazı kanserler kemoterapiye yanıt verirken, bazı türler vermez. Bazı hastalar kemoterapinin potansiyel yararlarının risklerinden daha fazla olduğunu düşünürken, daha fazla yan etkiye maruz kalmış hastalar tam tersini düşünürler.

İyi doktorlar testten kapsamlı veri toplar, sonuçları hastaya açıklar ve tedavi seçeneklerini sunar. Mükemmel doktor, hastanın tedavi hedeflerini, korkularını ve endişelerini ortaya çıkarmak için yakından dinler ve daha sonra bu hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan kişiye özel bir tedavi planı önerir.


Landmark Çalışma Sonuçları

Journal of Clinical Oncology dergisinde yapılan bir 2004 çalışması, yetişkin kanser hastalarında kemoterapinin beş yıllık sağ kalım oranına katkısını değerlendirdi. Başka bir deyişle, çalışmanın amacı, kemoterapinin başarılı tedavi sonuçlarında (onkologların beş yıllık sağkalım olarak tanımladığı)
rolünün ne kadar önemli olduğunu incelemekti.

Anlamlı bir sonuca varmak için, daha önceki birçok çalışmanın verileri toplandı ve analiz edildi. Çalışmaya 22 en sık görülen kanser tipi dahil edildi.

Sonuçlar şaşırtıcıydı. Yetişkinlerde kemoterapinin beş yıllık sağkalıma genel katkısı %2,1 idi. Bu, hayatta kalma kredisinin yaklaşık olarak %98’ini ameliyat, radyasyon, beslenme vb. gibi şeyler oluşturmaktadır.

Kanser konulu yazılar

Gerçekte, kanser için ortalama beş yıllık sağkalım oranı yüzde 69’dur. Bu, kanserin tüm aşamalarını içerir ve kimin hangi tedavileri aldığı arasında hiçbir ayrım yapmaz. Bununla birlikte, günümüzde onkolojide en sık kullanılan tedaviler göz önüne alındığında, bu hayatta kalan hastaların çoğunun kemoterapi aldığını varsaymak güvenlidir.

Bu noktada, beş yıllık sağkalımın ne anlama geldiğini bilmek önemlidir. Onkoloji dünyasında beş yıllık sağkalım, teşhis tarihinden itibaren beş yıl hala hayatta olan hastaların yüzdesini ölçer. Bu durum kanser olmadıkları  veya tamamen sağlıklı oldukları anlamına gelmez. Bunun yerine sadece tanıdan beri beş yıl içinde kanserden (veya başka bir sebepten) ölmedikleri anlamına gelir.

Kansere özgü sağkalım, belirli bir kanser türüne sahip hastaların yüzdesine bakar ayrıca, kanserin her aşaması için hayatta kalma oranları değişebilir.

Meme kanseri ile ilgili beş yıllık sağkalım istatistiklerini kullanarak şunu görüyoruz:

  • Evre 0 veya evre I, beş yıllık sağkalım oranı yaklaşık %100’dür.
  • Evre II meme kanseri, beş yıllık sağ kalma oranı %93’dür.
  • Evre III meme kanseri, beş yıllık sağ kalma oranı %72’dir.
  • Evre IV meme kanseri, beş yıllık sağkalım oranı yaklaşık %22’dir.

Bu nedenle, hayatta kalma oranlarına baktığımızda, kanser türlerine ve kanser evrelerine göre mümkün olduğunca spesifik olmak önemlidir, çünkü bazı kanserler çok zayıf hayatta kalma oranlarına sahipken, diğerleri daha iyi durumdadır.

ilgili yazı: 4. Evre Kanser Nedir? Metastaz Ne Demektir, Kanser Neden Metastaz Yapar?

Bu istatistikler her hasta için geçerli değildir. Tedavi sonuçlarına birçok faktör katkıda bulunur ve bunların çoğu doğrudan hastanın kontrolündedir.


Kemoterapinin Yan Etkileri

Kemoterapinin potansiyel yan etkileri göz ardı edilemez. Kemoterapi alan tipik bir hastada düşük enerji, saç kaybı, bağışıklık sistemi işlevinde azalma, düşük ruh hali ve genel olarak daha kötü yaşam kalitesi olacaktır.

Ayrıca kanserin dirençli doğasını da düşünmeliyiz. Bazı kemoterapi ajanlarının uzun süreli kullanımının kanser hücrelerinin zamanla bu ajanlara dirençli hale gelebileceği bilinmektedir. Kanserli hücreler, ister kemoterapiden isterse kendi bağışıklık sistemimizden olsun, saldırılardan kaçmak ve korunmak için kayda değer bir yeteneğe sahiptir. Bir adım önde olmalı ve tedavileri güvenli, kişisel bir şekilde dikkatlice seçmeliyiz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu