Aşı ve Aşılamanın Tehlikeleri

Aşı, sağlıklı bir kişiye uygulanan tıbbi bir tedavidir. Hemen hemen tüm diğer invaziv(yayılmacı) tıbbi müdahaleler sadece kişi hastalandığında uygulanır. Aşılama, çoğu tıbbi tedavi gibi, bazı riskler içerebilir. Bu nedenle risklerini, faydalarına karşı dikkatli bir şekilde değerlendirdikten sonra yapılmalıdır.

Aşıların tehlikeleri gerçektir, önemli ve ömür boyu sürebilir hatta bazen ölümcül sonuçlar doğurabilirler.

Ek olarak aşılar:

 • Nörotoksinler olarak bilinen alüminyum ve civa gibi bileşenlerin çoğu için toksisite çalışmalarına maruz kalmamıştır.
 • Verildikleri kombinasyonlarda olumsuz etkiler üzerinde çalışılmamıştır (bebekler ve çocuklar için tek bir günde birden fazla aşılama)
 • Aşılama bağışıklık sistemine fayda sağlamayı garanti etmez.
 • İyi huylu çocukluk hastalıklarında yapılan aşılama, bağışıklık sistemine nasıl uygun çalışacağını öğretir.

Aşılar “kaçınılmaz olarak güvensiz” ve “zorunlu” virüsler, fajlar (bakterileri enfekte eden virüsler) ve kirleticiler içerir.

Başka hiçbir ilaç veya tıbbi ürün benzer şekilde üretilmez – eğer kirleticiler bulunursa, ürün geri çekilir. FDA, kirleticiler bulunduğunda yiyecekleri bile geri çeker.

Bu yazımız ilginizi çekebilir: Aşılar Çocuklar İçin Tehlikeli ! Gerçek Mi Yoksa Kurmaca Mı?

Bazı virüs bulaşan aşıların bir kısmı, kansere neden olan simian virüsü SV-40 örneğinde olduğu gibi bilinen bir etkiye sahiptir. Diğer etkiler bilinmemektedir. 1975 yılında Gena Bari Kolata, FDA’daki bilim adamlarının tüm canlı virüs aşılarının o dönemde FDA düzenlemelerine aykırı olmasına rağmen “fajlarla(bakterileri enfekte eden virüsler) fena halde kirletildiğini” itiraf ettiği Science dergisinde bir makale yazdı[i]. Aşıları kontrol etmek yerine, FDA kuralları değiştirdi, böylece bir uyarı ve değişiklik ebeveynler için gereksiz bir kaygı yaratamayacaktı. 1987’de FDA bu aşılar hakkında karar verdi: “Üretimde kullanılan tohum virüsünün, kaçınılmaz bakteriyofaj haricinde yabancı mikrobik ajanlardan arınmış olduğu gösterilmelidir.” [ii] Sığır (inek) serumu, sıklıkla kullanılan bir aşı büyüme ortamı ve bakteriyofaj ile en sık kontamine hayvan serumlarıdır.

Aşıların, bir çocuk veya yetişkin için önemli sorunlara neden olabilecek virüsler ve kirletici maddelerin yanı sıra başka birçok ajanı da vardır. Bu sorunların arasında beyin şişmesi ve kalıcı beyin hasarı, nöbetler, konvülsiyonlar, kan hastalıkları ve hatta ölüm sayılabilir.

1988’den beri federal hükümet tarafından aşı mağdurlarına 3,4 milyar dolar tazminat ödenmiştir. Ve evet, çocukları otizm yaptıkları için para ödediler. Çalışmalar, aşıların otizmle sonuçlanabileceğini kesin bir şekilde göstermiştir ki, 1990 yılında 10,000 çocuktan 1’i, 2000 yılında 150 çocuktan 1’i şeklinde ilerleyen hastalık, şuan da 68 çocukta  1 oranına ulaşmıştır. CDC’ye(Centers for Disease Control and Prevention-Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) göre, en son sayı 42 erkekte 1 ve 189 kızda 1’i otizm tanısı vardır.

Diğer çevresel saldırılar da otizmle ilişkili olsa da, artan aşılama programı, özellikle diğer koşullar nedeniyle yatkın olan çocuklarda tetikleyici veya önemli bir faktör olabilir. Bu diğer durumlar genellikle bilinmemektedir ve aşı hasarı bir ardaşık problemini tetikleyene kadar semptomatik değildir.


Aşılar Kaçınılmaz ve Güvensizdir

ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne göre, aşılar için güvenlik değerlendirmeleri genellikle toksisite çalışmalarını içermemektedir, çünkü aşılar doğal olarak toksik olarak görülmemiştir. Yine de aşılar yasal olarak kaçınılmaz olarak güvensiz olarak tanımlanmaktadır.

Sadece önemli risk taşıyan çocukluk aşıları değildir. İnfluenza(grip) aşıları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar için aşılar ve diğerleri, yan etkileri benzer riskler içerir. Ayrıca rahatsızlık şu ki, hamileler için aşılama önerilmektedir, ancak aşı paketi ekleri hamile kadınlarda test edilmediğini açıkça gösterse de, fetus üzerindeki etkileri bilinmemektedir.

1960’larda sadece bir avuç çocukluk aşısı verilirdi. Mevcut CDC’nin çocuklar için önerilen aşı programı şu anda 30 aşıdan daha fazlasına sahiptir ve çocuk 6 yaşına geldiğinde 30’a yakın aşılama yapılmıştır. Bu artış bizim azalan sağlığımızla bağlantılı olabilir mi?

Örneğin, şu anda:

 • ABD’de altı çocuktan birinde bir öğrenme engeli var.
 • % 50’den fazlası bazı kronik hastalıklardan muzdariptir.
 • Kanser, çocuklarımızda önde gelen ölüm nedenidir.
 • Otizm oranları 1990’da 10,000 çocukta 1 iken bugün 68 çocukta 1’e yükseldi.

Genetik mutasyonlar nesiller boyunca yavaşça değiştiğinden, bu değişimlerin çevresel nedenlerine bakmalıyız. Diğer çevresel toksinler bu istatistiklerde kesinlikle yer alırken, aşılar yoluyla çocuklara enjekte edilen toksin miktarındaki olası rolü göz ardı etmek yalnızca kötü bir kamu politikası değildir, kötü bir bilimdir. Aşıların bebek ölümleri ve kronik hastalıklar konusundaki istatistiklerindeki rolünü göz ardı ederek, onları yönetme, hatta onlara tavsiyede bulunmaktan çok daha fazla zarar verebiliriz.


Aşının Zararları: Bilinen Riskler

Aşılar için olumsuz yan etkilerin listesi uzun ve rahatsız edicidir. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Dairesi Başkanlığı için Sağlık Kaynak Merkezi tarafından tutulan Aşı Sakatlık Tablosunun hızlı bir taraması, çocuklara verilen en yaygın aşılardan çeşitli zararların tazminatının mümkün olduğunu ortaya koymaktadır.

Olumsuz olaylar, Aşı Sakatlık Tazminat Programının, 5 tazminat talebinden sadece 1’inin herhangi bir tazminat almasına rağmen, 1988’den 2016’ya kadar 3 milyar doların üzerinde ödeme yapmasının nedenidir. Çalışmalar, aşıların yarattığı sorunların küçük bir kısmının hiç bir iddiada bulunmadığını ortaya koymaktadır, çünkü çoğu doktor, üreticinin ürün ekinde bu tür sorunların yazması gerçeğine rağmen bir aşının bir soruna neden olduğu fikrini reddetmiştir. Bu resmi belgeyi okuyarak daha fazlasını öğrenebilirsiniz: Ulusal Aşı Yaralanma Tazminatı Programı.

Aşılar: Olumsuz Yan Etkiler Listesi

Çeşitli aşılar aşağıdaki ciddi yan etkilere neden olabilir:

 • Anafilaktik şok
 • Aseptik menenjit, menenjit
 • Bell’in felci, yüz felci, izole kraniyal sinir felci
 • Trombositopenik purpura (trombositlerin pıhtılaşmasını engelleyen bir hastalık) gibi kan bozuklukları
 • Brakiyal nörit
 • Serebrovasküler kaza (inme)
 • Kronik romatoid artrit
 • Konvülsiyonlar, nöbetler, ateş nöbeti
 • Ölüm
 • Ensefalopati ve ensefalit (beyin şişmesi)
 • İşitme kaybı
 • Guillain-Barré sendromu
 • Bağışıklık sistemi bozuklukları
 • Lenfatik sistem bozuklukları
 • Çoklu skleroz
 • Kâlp kası iltihabı
 • Sinir sistemi bozuklukları
 • Otizm de dahil olmak üzere nörolojik sendromlar
 • Transvers miyelit dahil olmak üzere felç ve miyelit
 • Periferik nöropati
 • Pnömoni ve alt solunum yolu enfeksiyonları
 • Egzema dahil olmak üzere deri ve doku bozuklukları
 • Ani bebek ölüm sendromu (SIDS)
 • Tinnitus (kulaklarda zil)
 • Zorunlu aşı versiyonları; Frengi, kızamık, kabakulak, çocuk felci, grip, menenjit, sarı humma ve boğmaca
 • Vaskülit (kan damarlarının iltihabı)

Aşı Advers Olaylar Raporlama Sistemi (VAERS) veri tabanında rapor edilen daha fazla olumsuz reaksiyon bulabilirsiniz.


Mitokondriyal Disfonksiyon ve Aşılar

İnsanların genetik makyajı ve bireysel tepkileri değişmiş olduğundan, belirli bir aşının bağışıklığa fayda sağlayıp sağlamadığını, hastalıkların önlenmesi veya hafif ve / veya ciddi nörolojik hastalıklar veya diğer olumsuz olaylara neden olup olmayacağını anlamanın bir yolu yoktur. Bazı bireylerde aşılama sonrası bile (ölüm dahil).

Aşıların, yılda 4.000 bebeği etkileyebilen belirli bir mitokondriyal genetik mutasyona sahip popülasyonun bir bölümü için sorumlu olduğu bilinmektedir. Bu işlev bozukluğunun belirli bir biçimini yaşayan bazı kişiler, aşıdaki alüminyum veya cıva gibi zehirleri detoksifiye edemez. Metallerin detoksifiye edilememesi, bazen çok yıkıcı sonuçlara neden olan çoklu organ sistemlerine zarar verir.

2004’teki Kongre’de verdiği demeçte, Dr. Rashid Buttar (Amerika Birleşik Devletleri Klinik Metal Toksikolojisi eski başkan yardımcısı ve North Carolina State Üniversitesi’nde bilim adamı başkan yardımcısı) otizmli çocukların birçok dengesizlik ile sonuçlanan akut cıva toksisitesine maruz kaldıklarını, sistemik kandidastis, bağışıklık bastırıcı, bağışıklık bozuklukları ve gastrointestinal dysbiosis dahil olmak üzere. Bu koşulları, bir kıvılcımdan (cıva) kaynaklanan yangınlar, (çocukluk aşılarında halen bulunan cıvalar)ateşler olarak adlandırır.

Aşıların Yetersiz Test Edilmesi

Aşılarla ilgili problemler nedeniyle üreticilerin sıkı bir test yapması gerekir. Ancak, tam tersi bir durum ile karşı karşıyayız .

Aşı testinde:

 • Lisanslamadan önce kümülatif güvenlik testi yapılmadı.
 • Plasebo standart güvenlik testi yapılmadı.
  Karsinojenik veya mutajenik kapasite testi yapılmamıştır (aşılar hayvan DNA ve karsinojen içermesine rağmen)
 • Malzemelerin etkili emniyet limitlerini belirlemek için maruz kalma araştırması yapılmadı.
 • Aşıların güvenliği veya toksisitesi uzun vadede değil kısa vadede incelenir. Birçok çalışma sadece birkaç hafta ile sınırlıdır. Bir aşı test edildiğinde, sağlıklı insanlara verilir ve sadece bir enjeksiyon (bir bebek gibi bir kerede birden fazla enjeksiyon değil) verilir. Belirli bir günde enjekte edilen bir dizi aşı ile mevcut CDC önerilen program hiç test edilmemiştir.
 • Özünde, mevcut program bir deneydir.

1985-1991 Yılları Arasında ki Aşılarda Otizm Çalışması Yapılmadı

aşı otizm tablosuÇocuklarda kronik sağlık koşulları hızla artmaya başlamış, aynı zamanda 1985-1991 yılları arasında yeni aşılar getirilmiştir, günümüzde 2 gençten 1’ni etkilemektedir. Otizm, DEHB, gıda alerjileri, bağırsak hastalıkları ve diğer koşullar 1980’lerin sonlarında üssel olarak artmaya başlamıştır.

Hib aşısı 1985’te piyasaya sürüldü ve 1988 yılında Hib konjugat aşısı ile değiştirildi ve 106.000 kişi başına 1 ölüm oranından kaçınıldı. Hepatit B aşısı, 1991 yılında ki her doğumdan 1’inde ortaya çıkabilen anneden bulaşma riskini önlemek için 1991 yılında yenidoğanlar için tanıtıldı. HepB, gündelik temasla bulaşmayan kanla bulaşan bir hastalıktır, bu nedenle anne HepB-pozitif olmadıkça bebek de risk altında değildir.


Aşı Katkıları: Cıva ve Alüminyum

Aşı cıvaTıpta bir geleneksel kural, aksi kanıtlanana kadar her şey güvensizdir.

Alüminyumun bir nörotoksin olduğu anlaşılmış olmasına rağmen, bilim adamları hala aşıda alüminyumun ne yaptığını tam olarak anlayamıyor.

Aşılamanın Nörolojik Olumsuz Olayları” başlıklı 2007 tarihli bir makalesine göre:

MedScape’de Alüminyum Adjuvanlı Meningokokal B Dış Membran Vesicle Aşı ile Deneyim, “Alüminyum tuzları (alüminyum hidroksit, alüminyum fosfat ve şap”alum”) neredeyse 80 yıldır aşılarda kullanılan ana yardımcı maddeler olmuştur ve halen insanlarda kullanım için lisanslı tek yardımcı maddelerdir. Uzun deneyime rağmen, hareket mekanizması hala belirsiz görünmektedir. Yıllarca, şapın ana etkisinin, aktif antijenin enjeksiyon bölgesinde tutulduğu ve bu nedenle, bağışıklık sistemi ile ilk etkileşim için mevcut olduğu düşünülmüştür.

Bununla birlikte, deneysel çalışmalar antijenin birkaç saat içinde enjeksiyon bölgesinden kaybolduğunu göstermiştir. Alumun(Şap) en önemli mekanizması, muhtemelen antijen sunan hücrelerin aktivasyonu yoluyla aracılık eder. Alüminyum adjuvanlar ayrıca bağışıklık yanıtının türünü güçlü bir şekilde etkiler ve antikor üretiminin uyarılması için önemlidir, ancak muhtemelen hücre aracılı bağışıklığı indüklemez(başlatmak-uyarmak). ”

İki şey göze çarpıyor:

Araştırmacılar, alüminyum katkı maddelerinin tam olarak ne yaptığını bilmiyorlar, ancak ilgili her hangi bir işlemin hücre aracılı bağışıklığı içermediğini tahmin ediyorlar. Hücre aracılı bağışıklık, gerçek bağışıklığı yaratır; Tek başına antikor üretimi yapmaz.

Bu özel çalışma, ciddi bir nörolojik işlev bozukluğu da dahil olmak üzere, alüminyum yardımcı maddenin birçok yan etkilerini açıklamaya devam etmektedir, ancak yazarlar, yan etkilerin çocuklarda tesadüf değil, nedensel olduğu konusunda ısrar etmektedir. Yazarlar aşının neden olduğu olumsuz olayları kabul ettikleri zaman bile, aşıların çoğu insan için hala yaşam boyu yaşadıkları problemlerden daha iyi olduğunu söylüyorlar.

Bu makale ayrıca, aşılar için yeni katkı maddelerinin geliştirilmesinde “Aşıların, bağışıklık sistemi üzerindeki genel etkisini gösteren derinlemesine çalışmaların, şaşırtıcı ve olumsuz sonuçlardan kaçınmak için gerekli olacağını belirtmektedir… Bununla birlikte, 10.000 aşıdan daha azında meydana gelen daha ciddi olayların olması halinde, bunlar yalnızca aşı genel kullanıma alındığında ortaya çıkacaktır. ”Başka bir deyişle, genel nüfus, güvenlik deneylerinin tamamlanmasından ibarettir.

Başka bir ağır metal ve bilinen nörotoksin olan cıva, inaktive edilmiş tüm grip aşılarında, thimerosal formunda koruyucu olarak kullanılır. Thimerosal artık çocukluk aşılarında koruyucu olarak kullanılmamasına rağmen, üretim sürecinin bir parçası olduğu için eser miktarda aşılarda bulunur. Bununla birlikte, bu eser miktarlar hala alınabilen FDA’nın tavsiye edilen miktarlarını aşmaktadır. Aşılar, yutulmaktan ziyade enjekte edilir. Yani enjekte etmek için güvenli bir miktar var mı? Bilmiyoruz çünkü bu araştırma hiç yapılmadı. FDA, bu çalışmaları 1982’de emretti; CDC hala böyle bir çalışma başlatmadı.

Cıva, küçük eser miktarlarda bile zararlıdır.

Herhangi bir cıvaya maruz kalmak sorunludur çünkü aluminyum gibi, aynı zamanda beyinde de hareket, öğrenme ve sosyal davranışları etkileyen birçok nörolojik hasara neden olur. Cıva, kurşundan 500 kat daha toksiktir ve sadece insan tarafından bilinen en zehirli metal plütonyumdur. Cıva zehirlenmesi ve otizm belirtileri çarpıcı bir şekilde benzerdir.

Cıvanın vücuttan metabolize edilmesi yıllar sürdüğünden, etkileri de birikimlidir. Cıva, beyinleri hala gelişmekte olduğundan özellikle fetüsler, bebekler ve küçük çocuklar için oldıkça zararlıdır.

Cıva ile ilgili son bir problem, onu alüminyum gibi diğer metallerle birleştirmenin, toksisitesini katlanarak arttırmasıdır. British Columbia Üniversitesi’nde yapılan son bir çalışmada, araştırmacılar bir yemeğe beyin nöronları yerleştirdiler ve aşılara karşılık gelen miktarlarda alüminyum ve civa eklerken nöronların tepkisini kaydettiler. Araştırmacılar beyin hücrelerine alüminyum eklediğinde, nöronlar gözle görülür bir şekilde süzüldü ve küçüldü. Daha sonra alüminyum hasarlı hücreye cıva eklediklerinde, imha devam etti ve daha hızlı ve yoğun oldu. Daha sonra testosteronu civa / alüminyum karışımına eklediklerinde, nöral hücrenin tahribatı daha da derin oldu.


Aşı Maddeleri, Nasıl Üretiliyor ve Nasıl Çalışıyor?

Aşıların nasıl yapıldığı ve ne yaptıkları konusunda daha net bir anlayış, risk / fayda oranı hakkında daha da fazla soru ortaya çıkarmaktadır.

Aşılar, bir bağışıklık yanıtını uyararak ve heyecanlandırarak çalışır. Bir aşının etkinliği, antikorların üretimi ile ölçülür. Canlı ya da öldürülmüş bir virüs ya da başka bir aşı maddesi bir çocuk ya da yetişkine enjekte edildiğinde antikor üretimine yönelik bu uyarma gerçekleştirilir. Teori, bu antikor cevabının, aşılanmış bireyi gelecekteki maruziyetlerden korumak için çoğaltılmasıdır.

Canlı virüs aşıları için, virüsler, maymunlar, inekler, tavuklar, köpekler, fareler ve diğer hayvanlardan alınan fetus dokusu ve dokuları içeren ortamlar üzerinde büyütülür. Canlı hücrelerin hayvan hücrelerinde büyümesi, onları daha az virülan hale getirmesi ve yine de bir bağışıklık tepkisi oluşturmaya yetecek kadar güçlü olması gerekir. Bu virüs daha sonra bir aşı olarak enjekte edilen serum yapmak için çeşitli katkı maddeleri ve koruyucu maddeler ile üretilir.

Canlı olmayan virüs aşıları arasında bakteri toksinleri, tüm virüsleri “öldüren” ve proteinler ve bir bağışıklık yanıtını uyarmak için “adjuvantlar” kullanılmasını gerektirir. Bu adjuvantla uyarılmış yanıtlar, aşının başarısının ölçütü olan antikorları oluşturur. Bununla birlikte, antikorlar, canlı ya da canlı olmayan aşılardan mutlaka gerçek bağışıklığın etkili ölçümleri değildir.

Ek olarak, Orijinal Antijenik Sin kavramı, bir aşıdan (canlı veya cansız virüs ) bağışıklık tepkisinin yeterli koruma sağlayabileceğini sorgulamaktadır.

En yaygın olarak kullanılan aşı adjuvantı olan alüminyum, demans ve Alzheimer hastalığı dahil olmak üzere beyin işlev bozuklukları ile ilişkili bilinen bir nörotoksin olan ağır bir metaldir. Alüminyum, beyinde sekiz yıla kadar etkisini sürdürebilir, bu da ek maruziyetlerden kaynaklanan kümülatif nörolojik hasara yol açar.


Aşılar ve Otizm

Aksine bildirilen tüm raporlara rağmen, aşılar kesin olarak otizmle ilişkilendirilmiştir. 1986 yılında, aşı üreticilerinin çocuklarını aşılamadan sonra regresif otizm yaşadıkları yüzlerce ebeveynin aşı üreticilerine yönelik bir sınıf davası, aşı üreticilerinin sorumluluktan yoksun bırakıldığı ve yaralama için tazminat ödeyen bir program yarattığı kanuna varılmıştır. Sınıf eylemi olayı bu sistemden geçerken, ebeveynlerin iddialarının çoğu reddedildi.

Aşı Hasar Tazminat Programından Cevaplanmamış Sorular başlıklı 2011 maddesine göre:

Aşıya Bağlı Beyin Hasarının Karşılanması Durumlarının İncelenmesi; Pace Çevre Yasasının Gözden Geçirilmesinde, Aşı Hasar Tazminat Programı’nda bir hasar iddiasını dosyalamak için, zarar görmüş çocukların ebeveynleri, otizm dışı nedenlerle herhangi bir otizm etki alanı beyin zedelenmesini suçlamak için baskı altındadır. Beyin şişmesi (ensefalit) ve nöbetler gibi otizmin tipik semptomları, ebeveynler onları aşının neden olduğu regresif otizm belirtilerini aramaktan ziyade aşının yan etkileri olarak tanımlanarak telafi edilmiştir. (vii) Bugün 68 çocukta 1 CDC’ye göre Otizm var.

ABD Ulusal Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde listelenen çok sayıda çalışma, aşıları otizme bağlamaktadır. Bazı güncel makaleler, otizmin rastlantısal yükselişiyle birlikte, iptal edilmiş insan fetal(kök) hücrelerinin kullanımı arasında bir ilişki olduğunu düşündürmektedir.

Böyle bir çalışma, Şubat 2010’da Vol. 2’de yayınlanan Michael E. McDonald ve John F. Paul, NHEERL / EPA tarafından Artan Otistik Bozukluk Kümülatif İnsidansın Zamanlamasıdır. Çevre Bilimleri ve Teknoloji dergisinin 44’ü. Otizmde 1995 yılında görülen bir artışın MMR aşısına insan DNA’sının eklenmesiyle olası bir bağlantıya işaret ettiğini bildirmektedir.

Otizm ile ilgili bu yazılarımız ilginizi çekebilir:


Çapraz-Tür Kirlenme

Aşıların üretildiği yoldan kaynaklanan çok rahatsız edici bir tehlike, çapraz türler viral kontaminasyonudur(bulaşma). Örneğin, bir simian virüsü olan SV 40 virüsü, maymun böbrekleri üzerindeki polio virüsünü çoğaltarak maymunlardan insanlara aktarıldı; SV 40 virüsü insan kanserlerine neden olur (Journal of the National Cancer Institute, 1997). Virüs, 1955-1963 yılları arasında çocuk felci aşılarının erken sürümlerini alan dünya çapında yüz milyonlarca sağlıklı insana enjekte edildi.

İnsanlarda SV40 ile ilgili çok sayıda çalışmanın 2007 yılında yapılanı bir incelemesinde, Ulusal Biyoteknoloji Bilgi Merkezi‘nden yayınlanmış bir makaleye göre, araştırmalar şunları söyledi: “İnsanlarda SV40, beyin tümörü gibi spesifik tümör ve kemik tümörleri, mezotelyomalar ve lenfomalar ve böbrek hastalıkları ile tipleri ile yüksek prevalansla(belirli bir hastalık veya hastalıklara sahip tüm olguların oranı) ilişkili bulunmuştur. ”Enfekte olduktan sonra, SV40 olan kişiler virüsü çocuklarına da geçirebilirler.


Aşı Riskleri ve Kullanım Sakıncaları

Aşılar, CDC, FDA, HHS ve yasal emsallar tarafından kaçınılmaz olarak güvensiz olarak tanımlanır. Üçüncü Dünya ülkelerinin dışında ciddi hastalıklara veya ölüme neden olması muhtemel olmayan hastalıklardan korunmak için bireylere ve topluma karşı sadece çok az faydası vardır.

Her bir aşı için riskler aşı paketi ekleri üzerinde belirtilmiştir, ancak bu yan etkiler çocuklara ve yetişkinlere önerilen şartlar dikkate alınmadan verilmemektedir. Ayrıca, aşıyı dağıtan doktor veya hemşirenin ürün ekini tamamen okuduğu da şüphelidir. Örneğin, doktorlar, Sanofi Pasteur Tripeda PI’nın otizmlerini MMR aşısına ciddi pazarlama sonrası reaksiyonlarından biri olarak tanıtıldığını biliyorlar mı? (v) Ebeveynlerin bunu bilmesi halinde, çocuklarına aşı yaptırmayı tekrar düşünebilirler.

Hastalar ürün bilgisi istediğinde, kısaltılmış bir versiyona sahip olurlar; bu istenmeyen yan etkilerin tam listesini içermeyebilir.

Aşılama Eylem Koalisyonu web sitesinde, paket ekinde listelenen kontraendikasyonların (kullanım sakıncaları) ve advers(istenmeyen) olayların tam listesi mevcuttur. Ek parçada listelenen herhangi bir olumsuz reaksiyonun insidansı(sıklık), üretici veya CDC’nin gözünde kabul edilemez olsa da, her bir ebeveynin çocukları veya kendileri için neyin ne olduğunu bilme hakkı vardır.

Bilimsel literatür, aşıların, kızamık durumunda olduğu gibi, önlenmesi amaçlanan hastalıklara da neden olabileceğini göstermektedir. Çocukta hiçbir belirti olmasa bile, aşılanan çocuk aile ve toplum üyelerine virüs bulaştırdığında boğmaca ve su çiçeği (ve diğerleri) gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Asıl sorun, çocukluk hastalığının daha problemli olduğu bir zamanda genç / genç yetişkin popülasyonlarında salgınların daha sık ortaya çıkmasıdır. Bu başlangıçta verilen bağışıklığın zamanla etkisini kaybettiğinin göstergesidir.

Ancak bu bireyler çocukluktaki enfeksiyonları kazanmış olsalardı, ömür boyu bağışıklığa sahip olacaklardı. Ayrıca bağışıklık anne sütünden çocuğa geçebilir ve böylece bebeği ilk yıllarında en çok komplikasyon riski altındayken korur. Bu fayda aşı kaynaklı bağışıklıkta mevcut değildir ve bu nedenle çocukluktan ziyade bebeklik döneminde enfeksiyona yakalanma riskini artırır.


Mevcut Olmayan Fayda: Aşı Antikorları Bağışıklığı Garanti Etmez

Aşı üreticileri, aşıların çoğunun insanda antikor seviyelerini arttırmaktan başka bir şey yapmadıklarını garanti edemez. Ayrıca, bu antikorların mutlaka hastalıkta bağışıklık oluşturacağı anlamına gelmediğini de kabul ederler.

Örneğin, Galaxo-Smith-Kline grip aşısı eki şunları ifade eder:

“İnaktif influenza virüsü aşıları ile aşılama sonrası spesifik hemaglutinasyon inhibisyonu (HI) antikor titresi seviyeleri, influenza hastalığından korunma ile ilişkili değildir, ancak HI antikoru titreleri şu şekilde kullanılmıştır: Aşı aktivitesinin bir ölçüsü. Bazı insani mücadele çalışmalarında, antibody1: 40’lık HI antikoru titreleri, hastaların% 50’sine kadar grip hastalığından korunma ile ilişkilendirilmiştir. ”

Basit bir dilde, bu, üreticinin grip aşısının gripten koruduğunu iddia etmediği anlamına gelir; Sadece bazı insanlarda antikor aktivitesini artırdığını iddia ederler. Bununla birlikte, artmış antikor aktivitesi, sadece antikorları uygun işarete ulaşan kişilerin yarısı için gripten korunma ile ilişkilendirilmiştir. Diğer yarısı için işe yaramaz.

Grip aşılarının etkinliğinin analizinden elde edilen bazı raporlar,% 84’lük bir başarısızlık oranına sahip olduklarını göstermektedir. Böyle bir yüksek başarısızlık oranının bir nedeni, bir grip virüsü tipine veya alt tipine karşı antikorun, başka bir virüse karşı çok az veya hiç koruma sağlamamasıdır. Ayrıca, bir antijenik influenza virüsü varyantı(çeşit) için antikor, aynı tip veya alt tipte başka bir antijenik varyantı korumuyor olmayabilir. Antijenik varyantların antijenik sapma yoluyla sıklıkla gelişmesi, mevsimsel epidemilerin virolojik temeli ve her yıl influenza aşısı için bir veya daha fazla influenza(grip) virüsünün olağan yer değiştirmesinin sebebidir.

Merck’in suçiçeği aşısı hakkında ki ekinde benzer bir ifade vardır: “VARIVAX, varicella-zoster virüsüne hem hücre aracılı hem de humoral(edinsel) bağışıklık tepkilerini uyarır. Hümoral immünitenin ve hücre aracılı bağışıklığın suçiçeği korumasına olan nispi(bağlantı) katkısı bilinmemektedir. ”

Bu, aşının hem doğal hem de humoral(edinsel) bağışıklık sistemi yanıtlarını indüklediğini(uyarmak) iddia ediyor, ancak bu katkıların etkili bir koruma olup olmadığını bilmiyorlar.

Bu nedenle, sağlıklı, iyi beslenmiş çocuk veya yetişkinlerde aşılama da riskler yararlardan daha önemlidir.


Bilim Dolandırıcılığı ve Medya

Aşılar için güvenilir bağımsız bilimsel kanıt elde etmek her zaman kolay değildir. Tütün endüstrisinde olduğu gibi, ilaç şirketleri de yayınlanmış olan bilimin çoğu için doğrudan ya da dolaylı olarak ödeme yaparlar. Devlet memurlarının döner kapının ilaç endüstrisinde yüksek maaşlı pozisyonlara taşınması ya da lobi çalışmaları da sorunludur. Hükümetin, zayıf bir ışık altında aşıları gösterecek bilgileri yayınlamamasının bir sebebi var gibi görünüyor.

Örneğin, bir avukatın web sitesinde Ağustos 2014’te yayınlanan bir bildiride, CDC bilim adamı William Thompson, doktorasından önce aşı verilen Afrikalı Amerikalı erkeklerde MMR aşısı ve otizm spektrum bozuklukları arasında istatistiksel bir bağlantı olduğunu gösteren verilerin çarpıtıldığını itiraf ediyor. Thompson Pediatri dergisinde bir bağlantı olmadığını iddia eden bir gazete yayınladı. On yıl sonra, başka bir bilim insanıyla yaptığı sohbetler bilgisi olmadan kaydedildikten sonra sahtekârlığını itiraf etti.

Bir kısmı şunları içerir:

Benim adım William Thompson. 1998’den beri çalıştığım Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinde kıdemli bir bilim insanıyım. Pediatri dergisinde yayınlanan 2004 tarihli makalemde yazılarımı ve istatistiksel olarak önemli bilgileri ihmal ettiğim için pişmanım. Aktarılan veriler, 36 yaşından önce MMR aşısı alan Afrikalı Amerikalıların otizm riskini artırdığını ileri sürdü. Verilerin toplanmasından sonra hangi bulguların rapor edileceğine ilişkin kararlar alınmış ve nihai çalışma protokolünün takip edilmediğine inanıyorum.

Thompson hala hastalık riskinin aşı riskinden daha büyük olduğuna inanırken, çocukları otizmli olan birçok ailenin kendisiyle aynı fikirde olduğu şüphelidir. İşini kaybetmedi ama kabul ettiği dolandırıcılık nedeniyle yargılandı.

Bir doktordan ziyade bilimsel bir dergi dolandırıcılık yaptı!

MD, Andrew Wakefield davası, çok sayıda meslektaşı ile yazdığı bir makaleye yönelik sahtekârlıkla suçlandığı haberleri bulundu. 1998 yılında Lancet gazetesinde ortaya çıkmış ve otizmle ilgili bir gastrointestinal problem ile ilişkilendirilmiştir; Yazarlar gastrointestinal sorununun aşılamadan kaynaklandığından şüpheleniyorlar. Dolandırıcılık, uygunsuz etik ve çıkar çatışması iddiaları, 2004’te Rupert Murdock’un Sunday Times’ta çalışan muhabiri tarafından yapıldı. Muhabirin iddiaları sadece yazarlar tarafından değil, aynı zamanda Lancet’in editörleri ve araştırmanın yapıldığı kurumlar tarafından da itiraf edildi. Ancak, Parlamento üyeleri ilgilendiğinde ve duruşmalarda bulunduklarında suçlamalar geri çekildi.

Bilimsel dergi, İngiliz Tıp Dergisi (BMJ) ve geleneksel medya, Wakefield ve meslektaşlarına karşı bir saldırı başlattı. Özgün araştırma makalesi nihayet Lancet tarafından geri çekildi ve yazarlar Kraliyet Tıp Koleji ve mahkemeler tarafından dolandırıcılıkla suçlandı. 13 yazarın on tanesine baskı uygulandı ancak bulgularını geri çekmeyi reddeden üç yazar suçlu bulundu ve tıbbi lisanslarından arındırıldı.

Bununla birlikte, orijinal makale ve yazarları, saldırganlarına karşı on yıldan fazla bir süredir devam eden bir mücadelenin ardından sonunda gerçekleşti. Bu gerçekler herhangi bir medyada manşet olmadı. Doktorlar tıbbi kayıtlara geri döndüler.

Aslına bakılırsa, sahte suçlamaları düzeltmiş olan muhabir, sahte raporları bulunmuş olsa bile, mahkeme işlemlerinde gösterilmemiş olsa bile geri çekilmediği, ilgili mazeret belgelerini sakladığı ve birçok çıkar çatışması yaşadığı prestijli haber ödüllerini kazanmıştır. BMJ’nin editörü olan muhabirler, BMJ’nin GSK ve Merck’ten (MMR üreticileri) reklam ve sponsorluk geliri aldığını itiraf etti.

BMJ editörü, Parlamento önünde tanıklık ederek, “Bir şeylerin emsal gözden geçirme tarafında bile, dergilerin ilaç endüstrisinin bir pazarlama kolu olduğu söylenir. Bu doğru değil. ” demişlerdir(vi).


İnfluenza(Grip) Aşıları, Hamile Kadınlar, Çocuklar ve Yaşlılar

Hamile kadınlar ve yaşlılar, grip aşısı olmaları için cesaretlendiriliyorlar.

İnfluenza aşısı ekleri üzerindeki ifadelerin bir örneği (IAC’ın web sitesinde listelenen tüm grip aşıları için hemen hemen aynıdır):

 • Gebe kadınlar, emziren anneler ve çocuklarda AGRIFLU’nun güvenliği ve etkinliği oluşturulmamıştır. Antikor yanıtları, genç yaştakilere göre geriatrik popülasyonda daha düşüktü.
 • Hamile kadınlar veya emziren annelerde AFLURIA’nın güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Antikor yanıtları, gençlerde olduğu kadar geriatrik olgulardan daha düşüktür. AFLURIA, ateş ve ateşli nöbetlerin artmış olması nedeniyle 5 yaşından küçük çocuklarda kullanılmak üzere onaylanmamıştır. Bir karşılaştırıcı kontrollü çalışma, üç değerlikli bir etkisizleştirilmiş influenza aşısı kontrolüne kıyasla AFLURIA alıcılarında daha yüksek ateş oranları göstermiştir.
 • Gebe kadınlar veya emziren annelerde FLUARIX’in güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Hamilelik sicilinde hamile iken 1-888-452-9622 arayarak FLUARIX alan kadınlar kaydedildi. 3 yaşından küçük çocuklarda yapılan bir klinik çalışmada, antikor titreleri FLUARIX sonrası aktif bir karşılaştırıcıdan daha düşüktü. Geriatrik Kullanım: Genç bireylere göre FLUARIX alan geriatrik hastalarda antikor yanıtları daha düşüktü.
 • Sıçanlarda, insan dozunun (mg / kg bazında) yaklaşık 300 misli bir dozda üreme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Flublok’a bağlı olarak fetüsün doğurganlığına veya zararına ilişkin hiçbir kanıt ortaya konmamıştır. Bununla birlikte, gebe kadınlarda yeterli ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Hayvan üreme çalışmaları her zaman insan tepkisini öngörmediğinden, bu aşı hamilelik sırasında sadece açıkça ihtiyaç duyulduğunda kullanılmalıdır.
 • Gebe kadınlarda Fluzone’un güvenliği ve etkinliği oluşturulmamıştır. Fluzone’a karşı antikor yanıtları> 65 yaşın altındakilerden daha genç yetişkinlere göre daha düşüktür.
 • Gebe kadınlar, emziren anneler, geriatrik(yaşlı) yetişkinler veya 2 yaşından küçük çocuklar için FluMist Quadrivalent’in güvenliği ve etkinliği oluşturulmamıştır. Klinik çalışmalarda, 6 ila 23 ay arasında olan çocuklarda, FluMist, hastanede yatış ve hırıltılı solunum riski ile ilişkili bulunmuştur.

Aşı eklerinde grip aşısının gebe kadınlar için güvenli olmadığını, yaşlılarda çok etkili olmadığını ve küçük çocuklarda sorunlara neden olduğu bilindiği halde, neden bu kadar aşırı bir seviyede teşvik ediliyor?


Aşılar, Yabancı DNA ve Kronik Hastalıklar

Bilinen yan etkiler listesine ek olarak bu aşılar, insanlarda kanserin SV-40 virüsüne (simian virüsü 40) neden olan yayılma ile kesinlikle bağlantılı olduğu bilinmekte.

Bilim adamları ayrıca, kronik otoimmün hastalıkların büyük artışının verilen aşı sayısındaki artışla bağıntılı olduğunu da göstermektedir. Diğer çevresel faktörler de kronik hastalıkların yükselmesine katkıda bulunurken, aşılar katkıda bulunan veya nedensel bir faktör olarak ortadan kaldırılamaz.

Yabancı DNA insanlara enjekte edildiğinde, vücudun bağışıklık yanıtı yabancı DNA’ya saldırmaktır. Bu yabancı hayvan DNA’sı insan hücrelerine bağlandığında, bağışıklık tepkisi kendi hücrelerine saldırmayı içerir. Aşılarda hayvansal DNA veya yabancı cenin hücre DNA’sı da bir kişi tarafından alınabilir ve DNA’larına yeniden birleştirilebilir. Ayrıca, bir ilaç firmasında eski bir kıdemli bilim adamı olan Helen Ratajczak’a göre, aşılarda beyin hasarı ve insan DNA’sı arasında bir bağ olduğunu söylemiştir.

DNA meselesinin yanı sıra, bazı aşıların iptal edilmiş fetus dokusu üzerinde yetiştirilmesi, kürtaj için ahlaki veya dini itirazları olan insanlar için bir sorundur.

Genetik hasar oluşmadan önce vücudumuzun ne kadar yabancı madde tutabileceğine dair bir sınırı vardır. Her bireyin, yabancı maddelere farklı tepki veren kendine özgü genetik planı vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ki günümüz çocuk nesli, bir ya da daha fazla kronik hastalık geçiren çocukların% 50’sinden daha fazlasına sahip olan önceki nesillerden daha hızlıdır. Bu hastalıkların çoğu otoimmün hastalıklardır. ABD, bebek ölümlerinde gelişmiş ülkeler arasında 19. sırada yer almaktadır. Ayrıca bir çocuğun doğduğu günden başlayarak en çok aşılanmış çocuklara sahiptir.

Bu korkunç istatistikler çok fazla aşı dozunun kümülatif olumsuz etkileriyle ilişkilendirilebilir.

Ne Yapılması Gerekir?

Daha fazla bilgi edinin. Çocuğunuzun en iyi savunucusu (ve kendinizin) olun.
Aşı Araştırma Kütüphanesi, hakemli dergilerden toplanan 6,500’den fazla makaleden oluşan bir koleksiyona sahiptir. Makaleler, tıbbi araştırmalardaki çıkar çatışmalarını belgelemekte ve alerjiler, otoimmün hastalık ve uzun bir nörolojik rahatsızlıklar listesi içeren aşı hasarlarına kanıtlanamaz kanıtlar sunmaktadır.

ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi, aşı tehlikeleri konusunda 300’den fazla araştırma çalışmasına sahiptir: http://www.greenmedinfo.com/guide/health-guide-vaccine-research

CDC, doktorların yüzlerce ölüm ve kalıcı sakatlık dahil olmak üzere her yıl binlerce ciddi aşı reaksiyonu raporlarını toplar. http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5201a1.htm#tab3 http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5201a1.htm http://www.cdc.gov/ MMWR / PDF / ss / ss5201.pdf

Parayı Takip Edin

Araştırmanızı yaparken, okuduğunuz bilgilerin kimlerden faydalandığına dikkat edin. Çalışmayı kim ödedi? Kampanya katkılarını kim yaptı? Reklam için kim ödeme yaptı? İlaç şirketlerinin derin cepleri var ve paralarını en iyi şekilde kullanıyorlar. Büyük soru şu ki, ilaç endüstrisine uygun olan şey çocuklarımıza yarar sağlıyor mu?

Siyasiler ile İletişim Kurun

Çocuklarımıza aşılama yapmamız gereken herhangi bir kanun hükmü verilmeden önce, aşıların, yardımcı maddelerin, eksipiyanların ve yetiştirme ortamlarının üretilmesine ilişkin bağımsız soruşturmaları talep edin. Bürokratik, kurumsal ve medya dönüşü olmayan bir çeşit şeffaflığı hak ediyoruz.


Kaynaklar:

[i] www.sciencemag.org/content/187/4176/522.extract

[ii] Wade Baker and Rita Baker, Plaintiffs-Appelants, v. United States of America Defendant-Appellee. No. 86-5578. Dec. 4, 1986; as quoted on vactruth.com/2013/02/10/vaccines-are-unsafe/

[iii] Vaccine Epidemic; p 138

[iv] Autism, The Misdiagnosis of Our Future Generations (abridged version), testimony to Congressional Subcommittee Hearing on May 6, 2004. Copyright Advanced Concepts in Medicine, Rashid A. Buttar, DO, FAAPM, FACAM, FAAIM

[v] http://www.vierascheibner.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85:mmr-vaccine&catid=37:mmr&Itemid=59

[vi] Dissolving Illusions; pg 337

[vii] http://www.omsj.org/cases/Wakefield/HollandPace10May.pdf

[viii] From a press release on May 1, 2015 at the close of Autism Awareness Month; www.benzinga.com/pressreleases/12/05/p5465972/autism-awareness-month-closes-statistics-reveal-alarming-futre-suggest

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here